છોટી સી ખુશી-૩- ‘ગાંધી’ ફિલ્મ ફેસ્ટીવલ… પાલનપુરમાં

છોટી સી ખુશી-૩- ‘ગાંધી’ ફિલ્મ ફેસ્ટીવલ… પાલનપુરમાં

વિદ્યામંદિર ટ્રસ્ટ, પાલનપુર ૨૦ ડિસે. ‘ ૧૫ થી ૩૦ જાન્યુ. ‘૧૬ સુધી ‘ઈટર્નલ ગાંધી (સાશ્વત ગાંધી) મલ્ટીમીડિયા પ્રદર્શન’નું આયોજન કરવા જઈ રહ્યું છે. આ પ્રદર્શન દરમ્યાન મહાત્મા ગાંધીના જીવન, તેમના સંદેશ થતા તેમને લગતા વિવિધ પાસાઓને આવરી લેતી ફિલ્મોનો ફેસ્ટીવલ યોજાવા જઈ રહ્યો છે.

૧. ધ મેકિંગ ઓફ ધ મહાત્મા (૧૯૯૪)

૨. ગાંધી માય ફાધર (૨૦૦૭)

૩. સરદાર (૧૯૯૩)

૪. હે રામ! (૨૦૦૦)

પ્રદર્શન દરમ્યાન દર્શાવાનાર ફિલ્મોમાંથી ‘હે રામ’ જોયેલી છે જે દિમાગને હલબલાવી દે તેવી એક સરસ ફિલ્મ હતી. બાકીની ત્રણ જોવાની બાકી છે જે આ ફેસ્ટીવલ દરમ્યાન જોઈ લેવાશે. કદાચ બ્લોગ પર તેમના વિષે લખવામાં પણ આવશે.

ફિલ્મોને લગતી કોઈ નાની પ્રવૃત્તિ કર્યાની છોટી સી ખુશી આપતા આ ફેસ્ટીવલનું હાલ પુરતું તો આ  પોસ્ટર જોવું રહ્યું.

GANDHI FILM FESTIVAL.jpg

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s