છોટી સી ખુશી -૫…મેઘધનુષ

છોટી સી ખુશી -૫…મેઘધનુષ

તો ગઈ કાલે ચોમાસાની ઋતુમાં વરસાદના થોડા છાંટાઓ અને સાંજના સૂર્યપ્રકાશમાં પાલનપુરમાં સરસ મેઘધનુષ રચાઈ ગયું અને ઘરના આંગણામાં બેઠા બેઠા મોબાઈલનો કેમેરા ક્લિક થઇ ગયો.

RAINBOW 1

RAINBOW 2

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s